β-Sulfinyl enoneとaryl Grignard試薬による立体選択的1,2-付加反応

Show simple item record

dc.contributor.author 中北,敏賀 ja
dc.date 2014-03-25 ja
dc.date.accessioned 2014-07-11T07:21:35Z
dc.date.available 2014-07-11T07:21:35Z
dc.date.created 2014-03-25 ja
dc.date.issued 2014-03-25 ja
dc.identifier.uri http://repository.nihon-u.ac.jp/xmlui/handle/11263/254
dc.language ja ja
dc.language.iso ja ja
dc.subject キラルスルホキシド ja
dc.subject chiral sulfoxide ja
dc.subject ジアステレオ選択的反応 ja
dc.subject Diastereoselective reaction ja
dc.subject 1,2-付加反応 ja
dc.subject 1,2-addition reaction ja
dc.title β-Sulfinyl enoneとaryl Grignard試薬による立体選択的1,2-付加反応 ja
dc.title.alternative Remote induction of stereoselective 1,2-addition of aryl Grignard reagents to β-sulfinyl enones ja
dc.subject.nii Thesis or Dissertation ja
dc.description.degreename 博士(薬学) ja
dc.description.grantor 日本大学 ja
dc.date.dateofgranted 2014-03-25 ja
dc.type.nii Thesis or Dissertation ja
dc.identifier.jalcdoi info:doi/10.15006/32665A4850
dc.identifier.grantid 32665甲第4850号 ja
dc.textversion ETD ja


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account